Skip to main content

Blog

Uprawnienie syndyka do wytoczenia powództwa przeciw członkowi zarządu o naprawienie szkody

Uprawnienie syndyka do wytoczenia powództwa przeciw członkowi zarządu o naprawienie szkody

Rozstrzygnięcie omawianego orzeczenia Sądu Najwyższego, zapadło na kanwie sprawy, w której syndyk wytoczył powództwo członkowi zarządu o odszkodowanie ale na podstawie art. 293 § 1 k.s.h a nie na podstawie art. 415 k.c.  Dla wyjaśnienia. Oba przepisy rzeczywiście dotyczą dochodzenia odszkodowania, ale w przepisach tych mowa jest o różnych typach roszczeń odszkodowawczych. Czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków po ogłoszeniu upadłości przez jednego z nich

Podział majątku wspólnego małżonków po ogłoszeniu upadłości przez jednego z nich

Zgodnie z art. 124 ust. 1 p.u., z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682). Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Czytaj więcej

Frankowicze w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Frankowicze w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Ostatnie dwa tygodnie upłynęły pod dyskusją nowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE wydanego w sprawie frankowiczów. Temat o tyle wzbudza emocje, ponieważ został on wydany w sprawie polskich frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank Polska (wyrok TSUE z dnia 03.10.2019 r., C-260/18) 1. W całej tej dyskusji, zapomniano jednak o kilku kwestiach, które dla tych już walczących z bankami i tych którzy dopiero zamierzają złożyć pozew przeciwko bankowi, mogą być istotne. Czytaj więcej

Zmiany w prawie upadłościowym 2019 r. dotyczące pre pack

Zmiany w prawie upadłościowym 2019 r. dotyczące pre pack

O przygotowanej likwidacji pisałam już na blogu. Starałam się wówczas wyjaśnić na czym polega pre pack i wykazać jak wiele zalet ma ta instytucja. Nie mniej, jak to w życiu bywa, w praktyce okazało się że obowiązujące przepisy nie regulują wszystkich zagadnień.

W uzasadnieniu do projektowanych zmian możemy przeczytać, że zmiany dotyczące pre pack mają umożliwić sprzedaż składników przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz więcej niż jednego nabywcy. Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Jak napisać wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Postępowanie sanacyjne przeznaczone jest dla dłużników zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych. Istotne jest również, aby dłużnik wykazał swoją zdolność do zaspokojenia bieżących kosztów i zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania sanacyjnego.

Wszczęcie postępowania sanacyjnego wymaga złożenia wniosku o jego otwarcie. Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Nie mniej przed jego wypełnieniem zachęcamy do lektury niniejszego tekstu. Czytaj więcej

Postępowanie sanacyjne a postępowanie egzekucyjne

Postępowanie sanacyjne a postępowanie egzekucyjne

Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Postępowanie sanacyjne jako jedno z postępowania restrukturyzacyjnego ma być „antidotum” na problemy finansowe firmy. Oczywiste jest więc, że wobec takich firm będą toczyły się już postępowania sądowe, egzekucyjne. Trzeba jednak pamiętać, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym, stopień ochrony dłużnika przed wierzycielami jest różny w zależności od rodzaju postępowania. Dla wyjaśnienia, nie chodzi o uniknięcie spłaty zobowiązania ale o zapewnienie dłużnikowi spokoju w okresie przed restrukturyzacją właściwą. W niniejszym opracowaniu zajmę się „ochroną dłużnika przed wierzycielami” w postępowaniu sanacyjnym.

Czytaj więcej