Skip to main content

Blog

Zmiany w prawie upadłościowym 2019 r. dotyczące pre pack

Zmiany w prawie upadłościowym 2019 r. dotyczące pre pack

O przygotowanej likwidacji pisałam już na blogu. Starałam się wówczas wyjaśnić na czym polega pre pack i wykazać jak wiele zalet ma ta instytucja. Nie mniej, jak to w życiu bywa, w praktyce okazało się że obowiązujące przepisy nie regulują wszystkich zagadnień.

W uzasadnieniu do projektowanych zmian możemy przeczytać, że zmiany dotyczące pre pack mają umożliwić sprzedaż składników przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz więcej niż jednego nabywcy. Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Jak napisać wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Postępowanie sanacyjne przeznaczone jest dla dłużników zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych. Istotne jest również, aby dłużnik wykazał swoją zdolność do zaspokojenia bieżących kosztów i zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania sanacyjnego.

Wszczęcie postępowania sanacyjnego wymaga złożenia wniosku o jego otwarcie. Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Nie mniej przed jego wypełnieniem zachęcamy do lektury niniejszego tekstu. Czytaj więcej

Postępowanie sanacyjne a postępowanie egzekucyjne

Postępowanie sanacyjne a postępowanie egzekucyjne

Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Postępowanie sanacyjne jako jedno z postępowania restrukturyzacyjnego ma być „antidotum” na problemy finansowe firmy. Oczywiste jest więc, że wobec takich firm będą toczyły się już postępowania sądowe, egzekucyjne. Trzeba jednak pamiętać, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym, stopień ochrony dłużnika przed wierzycielami jest różny w zależności od rodzaju postępowania. Dla wyjaśnienia, nie chodzi o uniknięcie spłaty zobowiązania ale o zapewnienie dłużnikowi spokoju w okresie przed restrukturyzacją właściwą. W niniejszym opracowaniu zajmę się „ochroną dłużnika przed wierzycielami” w postępowaniu sanacyjnym.

Czytaj więcej

Przygotowana likwidacja (pre pack)

W przygotowanej likwidacji, to sam dłużnik poszukuje nabywcy i uzgadnia warunki sprzedaży. Znalezienie kontrahenta jeszcze przed ogłoszeniem upadłości dłużnika, ma swoje zalety. Przygotowana likwidacja pozwalana na znaczne skrócenie okresu likwidacji zadłużonego przedsiębiorstwa. Skrócenie czasu likwidacji przedsiębiorstwa to lepsze zaspokojenie wierzycieli, to zmniejszanie kosztów postępowania upadłościowego, to nabycie przez inwestora przedsiębiorstwa ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej, bez zobowiązań

Czytaj więcej

plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Plan spłaty wierzycieli określa sąd w formie postanowienia po wykonaniu ostatecznego planu podziału masy upadłości i po wysłuchaniu upadłego, syndyka, wierzycieli. Wbrew przeświadczeniu wielu osób, sąd nie jest związany ani stanowiskiem syndyka, ani upadłego ani wierzycieli, mimo że wysłuchanie tych osób jest obligatoryjne. Sąd nie jest związany również jednomyślnym stanowiskiem upadłego i wierzycieli, chociaż wydaje się, że tą okoliczność sąd powinien brać pod uwagę.

Czytaj więcej

upadłość konsumencka małżonków

Upadłość konsumencka małżonków

upadłość konsumencka małżonków warszawaWpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na stosunki majątkowe małżeńskie to bardzo często poruszany temat na konsultacjach z naszymi klientami. Zasadą jest, że każdy z małżonków zachowa swój majątek nabyty przed zwarciem związku małżeńskiego. Majątek nabyty w trakcie trwania związku małżeńskiego, tylko wówczas ,  gdy przed zawarciem małżeństwa została zawarta umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową. W pozostałych sytuacjach sprawa już nie jest tak klarowana. W przypadku pytań i niejasności zapraszamy do kontaktu.

Czytaj więcej

jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które składa się na formularzu urzędowym. Jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2276). Elementy, które powinien zawierać określa natomiast ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 j.t. wraz z późn. zm). Zapraszamy do zapoznania się z treścią niniejszego artykułu, gdzie wyjaśnimy Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką.
Czytaj więcej