Skip to main content

Upadłość konsumencka zakończona sukcesem

Złożony przez naszą kancelarię wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec naszej Klientki będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zakończył się pozytywnie! Wniosek złożyliśmy w dniu 26 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Opolu V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa.
Każda sprawa ma indywidualny charakter i odmienne okoliczności. W tej konkretnej sprawie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, obejmował również zobowiązania naszej Klientki, które powstały w okresie i w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.  Jak już wskazaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu, upadłość konsumencka jej dedykowana (co do zasady) osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednak w tej sprawie Sąd nie miał żadnych zastrzeżeń do tego, że wniosek o ogłoszenie upadłości naszej Klientki jest jak najbardziej uzasadniony.

Właściwe uzasadnienie kluczem do sukcesu

Jednym z argumentów, które wpłynęły na decyzję Sądu było wykazanie, że do niewypłacalności naszej Klientki doprowadzili sami wierzyciele. We wniosku szczegółowo wyliczono ich działania przekładające się na znaczne zwiększenie wysokości zobowiązań.  Nie bez znaczenia było również (choć ta przesłanka z punktu widzenia rozpoznawanego wniosku była obojętna) wykazanie, że poszczególne zobowiązania uległy już przedawnieniu.  Szczegółowe uzasadnienie wniosku, wskazujące na sytuację rodzinną i finansową naszej Klientki, wykazanie, że wierzyciele nie ponieśli szkody pomimo niezłożenia Klientki wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy – wszystko to zaowocowało uwzględnieniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Nie ma sukcesu bez przygotowania

W toku postępowania doradzałam mojej Klientce i przygotowywałam ją do przesłuchania. Doradzam jej również w postępowaniu upadłościowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *