Skip to main content

W toku

Marta Stelmaszewska w upadłości

Syndyk masy upadłości Marty Stelmaszewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej zawiadamia, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454
Warszawa, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2022 r. ogłosił upadłość Marty
Stelmaszewskiej, zamieszkałej w Pruszkowie. Syndykiem wyznaczono Edytę
Wróblewską (numer licencji 1759).
Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności
przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w
trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie
zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem
Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA2M/GUp-s/708/2022.

 

DTN Group sp. z o.o. w upadłości

Syndyk DTN Group sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia,
że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy,
ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa postanowieniem z dnia 17 stycznia
2023 r. ogłosił upadłość DTN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
KRS 0000770906, siedziba: Warszawa, adres Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP
5272882413. Syndykiem wyznaczono Edytę Wróblewską (numer licencji 1759).
Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności
przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w
trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie
zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem
Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA1M/GUp/2/2023. Zgłoszenia
wierzytelności należy kierować pod sygnaturę z oznaczeniem „Zw”.

 

Dominik Ciuchciński w upadłości

Syndyk masy upadłości Dominika Ciuchcińskiego – osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska
100a, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 2 lutego 2023 r. wydanym w
sprawie sygnatura akt WA2M/GU/962/2022 ogłosił upadłości Dominika
Ciuchcińskiego zamieszkałego w Markach. Syndykiem wyznaczono Edytę
Wróblewską (numer licencji 1759).
Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności
przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w
trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie
zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem
Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA2M/GUp-s/206/2023.

 

Piotr Kuźniarek w upadłości
Syndyk masy upadłości Piotra Kuźniarek – osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej zawiadamia, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454
Warszawa postanowieniem z dnia 17 stycznia 2023 r. wydanym w sprawie o
sygnatura akt WA2M/GU/1896/2022 ogłosił upadłość Piotra Kuźniarek
zamieszkałego w Michałów-Grabina. Syndykiem wyznaczono Edytę
Wróblewską (numer licencji 1759).
Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności

przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w
trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie
zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem
Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA2M/GUp-s/89/2023.