Skip to main content

W toku

Adrian Szmidtke w upadłości

Syndyk masy upadłości Adriana Szmidtke – osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej zawiadamia, że Sąd Rejonowy dla .m.st. Warszawy
w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 maja 2023 r.
ogłosił upadłość Adriana Szmidtke zamieszkałego w Warszawie. Syndykiem
wyznaczono Edytę Wróblewską (numer licencji 1759).
Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności
przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są
w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie
zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem
Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA2M/GUp-s/694/2023.

 

Małgorzata Badowska w upadłości

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Badowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej zawiadamia, że Sąd Rejonowy dla .m.st. Warszawy
w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2023 r.
ogłosił upadłość Adriana Szmidtke zamieszkałego w Warszawie. Syndykiem
wyznaczono Małgorzaty Badowskiej (numer licencji 1759).
Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności
przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są
w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie
zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem
Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA2M/GUp-s/799/2023.

 

Marta Stelmaszewska w upadłości

Syndyk masy upadłości Marty Stelmaszewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej zawiadamia, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454
Warszawa, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2022 r. ogłosił upadłość Marty
Stelmaszewskiej, zamieszkałej w Pruszkowie. Syndykiem wyznaczono Edytę
Wróblewską (numer licencji 1759).
Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności
przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w
trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie
zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem
Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA2M/GUp-s/708/2022.

 

DTN Group sp. z o.o. w upadłości

Syndyk DTN Group sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia,
że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy,
ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa postanowieniem z dnia 17 stycznia
2023 r. ogłosił upadłość DTN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
KRS 0000770906, siedziba: Warszawa, adres Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP
5272882413. Syndykiem wyznaczono Edytę Wróblewską (numer licencji 1759).
Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności
przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w
trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie
zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem
Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA1M/GUp/2/2023. Zgłoszenia
wierzytelności należy kierować pod sygnaturę z oznaczeniem „Zw”.

 

Dominik Ciuchciński w upadłości

Syndyk masy upadłości Dominika Ciuchcińskiego – osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska
100a, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 2 lutego 2023 r. wydanym w
sprawie sygnatura akt WA2M/GU/962/2022 ogłosił upadłości Dominika
Ciuchcińskiego zamieszkałego w Markach. Syndykiem wyznaczono Edytę
Wróblewską (numer licencji 1759).
Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności
przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w
trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie
zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem
Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA2M/GUp-s/206/2023.

 

Piotr Kuźniarek w upadłości
Syndyk masy upadłości Piotra Kuźniarek – osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej zawiadamia, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454
Warszawa postanowieniem z dnia 17 stycznia 2023 r. wydanym w sprawie o
sygnatura akt WA2M/GU/1896/2022 ogłosił upadłość Piotra Kuźniarek
zamieszkałego w Michałów-Grabina. Syndykiem wyznaczono Edytę
Wróblewską (numer licencji 1759).
Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności

przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w
trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie
zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem
Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA2M/GUp-s/89/2023.

 

Edyta Sowa w upadłości

Syndyk masy upadłości Edyty Sowa – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2023 r. ogłosił upadłość Edyty Sowa zamieszkałej w Sulbinach. Syndykiem wyznaczono Edytę Wróblewską (numer licencji 1759).

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: LU1S/GUp-s/198/2023.

 

„Galbet” sp. z o.o. z siedzibą w Boleszynie

Zarządca masy sanacyjnej „Galbet” sp. z o.o. z siedzibą w Boleszynie zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w sprawie EL1E/GR/5/2022 z dnia 29 marca 2023 r.:
otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest: „GALBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boleszynie, Boleszyn 76, 13-324 Grodziczno, KRS 0000594358, NIP 877-147-81-17.

zezwolił dłużniczce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
wyznaczył zarządcę, którego funkcję pełnić będzie: Edyta Wróblewska (numer licencji 1759).
Postępowania sanacyjne będzie toczyć się pod sygnaturą akt EL1E/GRs/1/2023.