Skip to main content

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Przepisy prawa upadłościowego rozróżniają upadłość przedsiębiorcy i upadłość konsumencką. Następnie, upadłość konsumencka może być prowadzona w trybie ogólnym oraz w trybie uproszczonym. Poniżej wskażemy zasad upadłości przedsiębiorcy oraz na różnice pomiędzy trybem uproszonym i ogólnym w upadłości konsumenckiej. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie które z postępowań jest optymalnym rozwiązaniem dla niewypłacalnego przedsiębiorcy. Jeżeli chodzi natomiast o odpowiedź na pytanie czy po upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą, to na ten temat już pisaliśmy tutaj. Poniżej omówimy najważniejsze zasady upadłości konsumenckiej.

Czytaj więcej

Proces upadłości konsumenckiej.

Proces upadłości konsumenckiej.

Trudno jednoznacznie określić ile trwa proces upadłości konsumenckiej. Co do zasady, cel upadłości powinien być osiągnięty stosunkowo szybko. Dla przypomnienia, celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika i umożliwienie mu powrotu do normalnego życia. Kolejnym celem upadłości jest umorzenie długów niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, po wykonaniu przez dłużnika planu spłaty wierzycieli.

Cały proces upadłości konsumenckiej możemy podzielić na trzy etapy, a o każdym z nich piszemy poniżej.

Czytaj więcej