Skip to main content

Blog

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Przepisy prawa upadłościowego rozróżniają upadłość przedsiębiorcy i upadłość konsumencką. Następnie, upadłość konsumencka może być prowadzona w trybie ogólnym oraz w trybie uproszczonym. Poniżej wskażemy zasad upadłości przedsiębiorcy oraz na różnice pomiędzy trybem uproszonym i ogólnym w upadłości konsumenckiej. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie które z postępowań jest optymalnym rozwiązaniem dla niewypłacalnego przedsiębiorcy. Jeżeli chodzi natomiast o odpowiedź na pytanie czy po upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą, to na ten temat już pisaliśmy tutaj. Poniżej omówimy najważniejsze zasady upadłości konsumenckiej.

Czytaj więcej

Proces upadłości konsumenckiej.

Proces upadłości konsumenckiej.

Trudno jednoznacznie określić ile trwa proces upadłości konsumenckiej. Co do zasady, cel upadłości powinien być osiągnięty stosunkowo szybko. Dla przypomnienia, celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika i umożliwienie mu powrotu do normalnego życia. Kolejnym celem upadłości jest umorzenie długów niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, po wykonaniu przez dłużnika planu spłaty wierzycieli.

Cały proces upadłości konsumenckiej możemy podzielić na trzy etapy, a o każdym z nich piszemy poniżej.

Czytaj więcej

Frankowicze w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Środki restrukturyzacyjne

Przedsiębiorcy w kryzysie

Celem każdego przedsiębiorstwa jest jego istnienie i przynoszenie zysków. Założenie jest takie, że
działające przedsiębiorstwo ma przynosić wymierne korzyści właścicielom. Ale to nie wszystko. Dobra
kondycja finansowa to korzyści dla całej gospodarki. Nie trzeba tłumaczyć, że przedsiębiorstwo
dobrze prosperujące, to stabilne zatrudnienie, zyski dla jego kontrahentów, innowacje w sektorze
gospodarczym, zwiększenie konkurencyjności a i sektor publiczny osiąga z takiego przedsiębiorstwa
dodatnie wyniki. Jednak taki stan rzeczy nie zmienia faktu, iż w funkcjonowaniu każdego
przedsiębiorstwa może wystąpić stan określany jako kryzys.
Nie trzeba tłumaczyć, że kryzys zagraża celom przedsiębiorstwa, jego istnieniu. Kryzys
przedsiębiorstwa może wywołać efekt domina i w konsekwencji może doprowadzić do kryzysu u
kontrahenta. Naszym celem nie jest jednak roztrząsać przyczyny kryzysu. Wystarczy wspomnieć o
wydarzeniach jakie miały miejsce na świecie i w Polsce w latach 2020 -2023 r. aby dostrzec, że
przyczyny kryzysy nie muszą być wynikiem, np. złego zarządzania. Naszym celem jest przedstawienie
środków restrukturyzacyjnych, które mogą być pomocne z wychodzenia z kryzysu.

Czytaj więcej

Dzień układowy

W postępowaniu o zatwierdzenie układu wyznaczenie dnia układowego jest bardzo istotny. O dniu
układowym pisaliśmy już tutaj. W niniejszym wpisie, rozwiniemy temat dnia układowego oraz
podpowiemy jak go właściwe wyznaczyć.

Dzień układowy co to:

Dzień układowy to data, który dzieli wierzytelności na te powstałe przed tą datą i one są objęte
układem oraz na te które powstały w dniu układowym i po tym dniu. Te ostatnie nie są objęte
restrukturyzacją, muszą być regulowane na bieżąco. Czytaj więcej