Skip to main content

Przetargi

Przetarg na sprzedaż należności DTN Group sp. z o.o. w upadłości-zamknięty

należnosci o wartosci nominalnej 1 644 706,34 zł i
należnosci o wartosci nominalnej 895,00 euro.

 

Cena wywoławcza wynosi 1 600 zł netto.

 

Oferty należy składać:
1) w nieprzekraczalnym terminie do 18 wrzesień 2023r.
2) w formie pisemnej, wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami określonymi
w Regulaminie przetargu, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z treścią oferty bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie
koperty bez pozostawienia śladów otwarcia. Ponadto koperta powinna być zaadresowana na adres:
Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Edyta Wróblewska, ul. Złota 75a lok. 7,
00-819 Warszawa oraz zawierać dopisek „OFERTA sygn. akt WA1M/GUp/2/2023”, jak również oznaczenie
składającego ofertę.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i składania ofert.

 

Do pobrania:

  1. Wycena należności

  2. Regulamin przetargu

  3. Wzór oferty

 

 

Przetarg na sprzedaż należności DTN Group sp. z o.o. w upadłości-zamknięty

 

  1.  należnosci o wartosci nominalnej 1 644 706,34 zł i
  2.  należnosci o wartosci nominalnej 895,00 euro.

 

Cena wywoławcza wynosi 1 600 zł netto.

 

Oferty należy składać:
1) w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2023r.
2) w formie pisemnej, wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami określonymi
w Regulaminie przetargu, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z treścią oferty bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie
koperty bez pozostawienia śladów otwarcia. Ponadto koperta powinna być zaadresowana na adres:
Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Edyta Wróblewska, ul. Złota 75a lok. 7,
00-819 Warszawa oraz zawierać dopisek „OFERTA sygn. akt WA1M/GUp/2/2023”, jak również oznaczenie
składającego ofertę.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i składania ofert.

 

Do pobrania:

  1. Wycena należności

  2. Regulamin przetargu

  3. Wzór oferty