Skip to main content

O mnie

doradca restrukturyzacyjny, radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzała w postępowaniach o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części (pre-pack). Reprezentowała wierzycieli w sprawie o oddalenie wniosku o zmianę trybu z upadłości likwidacyjnej na upadłość układową w jednej z największych w Polsce upadłości. Reprezentowała i doradzała nadzorcom układowym, nadzorcom sądowym, zarządcom, syndykom w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Syndyk mas upadłościowych, zarządca masy sanacyjnej, nadzorca układu.

Współautor publikacji o tematyce upadłościowej i restrukturyzacyjnej ukazującej się w prasie polskiej i zagranicznej.

r.pr. Edyta Wróblewska

e.wroblewska@kancelariawroblewska.pl
665 998 997