Skip to main content

Proces upadłości konsumenckiej.

Proces upadłości konsumenckiej.

Trudno jednoznacznie określić ile trwa proces upadłości konsumenckiej. Co do zasady, cel upadłości powinien być osiągnięty stosunkowo szybko. Dla przypomnienia, celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika i umożliwienie mu powrotu do normalnego życia. Kolejnym celem upadłości jest umorzenie długów niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, po wykonaniu przez dłużnika planu spłaty wierzycieli.

Cały proces upadłości konsumenckiej możemy podzielić na trzy etapy, a o każdym z nich piszemy poniżej.

Postępowanie sądowe w sprawie upadłości

Upadłość konsumencka zaczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek składany jest za pośrednictwem Krajowego Rejestr Zadłużonych. Jeżeli chodzi natomiast o to kto może ogłosić upadłość konsumencką, to oczywiście może to zrobić sam dłużnik ale także jego wierzyciel. Przy czym, w upadłości konsumenckiej nie musi występować tzw. wielość wierzycieli. Sąd ogłosi upadłość konsumenta nawet wówczas, gdy ma on tylko jednego wierzyciela.

Ogłoszenie upadłości to wydanie przez sąd postanowienia, które jest obwieszczane za pośrednictwem Krajowego Rejestr Zadłużonych. Konsekwencje upadłości konsumenckiej to przede wszystkim utrata prawa do zarządzania majątkiem upadłego. Od dnia ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk.

Likwidacja majątku i ustalenie listy

Z chwilą ogłoszenia upadłości, zaczyna się kolejny etap procesu upadłości konsumenckiej. Etap ten jest prowadzony przez syndyka. Na tym etapie syndyk dokonuje likwidacji majątku upadłego, tj. dokonuje jego sprzedaży, zawiadamia pracodawcę o ogłoszonej upadłości, aby ten przekazywał do masy upadłościowej część wynagrodzenia upadłego. Również w ramach tego etapu syndyk, za pośrednictwem komornika poszukuje majątku upadłego. Zdarza się, w szczególności gdy wniosek o upadłość składa wierzyciel, że nie ma tam informacji nt. majątku dłużnika. Wówczas takie poszukiwanie majątku, może wyjawić, że dłużnik przekazał majątek przed złożeniem wniosku. W toku tego etapu, syndyk w upadłości sporządza również projekt planu spłaty wierzycieli i przekazuje go do upadłego i wierzycieli celem zajęcia stanowiska. Z dokumentu tego będzie wynikało w jakich kwotach oraz przez jaki okres upadły będzie dokonywała spłat. Po upływie wyznaczonego terminu, syndyk przekazuje akta sprawy do sądu upadłościowego.

W ramach tego etapu syndyk równocześnie ustala listę wierzycieli i wierzytelności. W upadłości uczestniczą tylko ci wierzyciele, którzy dokonają zgłoszenia wierzytelności do masy upadłościowej. Syndyk bada zgłoszone wierzytelności co do zasady jak i co do kwoty. W przypadku pozytywnego rozpoznania zgłoszenia, syndyk uwzględni wierzyciela i jego wierzytelność w projekcie planu spłaty.

Plan spłaty długów

Ostatni etap procesu upadłości konsumenckiej to ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli lub umorzenie długów bez ustalania planu spłaty. Sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym wskazani są wierzyciele oraz kwoty i terminy spłat. Po wykonaniu przez dłużnika planu spłaty należy złożyć wniosek o stwierdzenie wykonania planu spłaty. Dopiero po stwierdzeniu przez sąd wykonania planu spłaty, długi powstałe przed ogłoszenie upadłości umarzają się.

Na koniec warto wspomnieć kto może ogłosić upadłość konsumencką. Powyższej wspomnieliśmy, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik i jego wierzyciel. Dłużnikiem natomiast może być tylko osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ale wniosek o upadłość może również złożyć były przedsiębiorca. Więc wystarczające jest aby osoba prowadząca działalność gospodarczą zamknęła ją.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma wiele zalet. W sytuacji gdy mamy wielu wierzycieli lub wierzytelności są znacznej wysokości, wniosek dłużnika o upadłość może być jego ocaleniem. W postepowaniu egzekucyjnym komornik prowadzi tak długo egzekucje aż nie odzyska całego długu. Zwykle egzekucja trwa parę lat. Może się ona wiązać ze stresem dłużnika, niezadowoleniem dla wierzycieli, bo komornik przekazuje drobne kwoty. Natomiast wniosek o upadłość rozpoczyna stosunkowo szybki proces likwidacji majątku i ewentualnej spłaty długów wg. z góry ustalonych przez sąd zasad. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje zatrzymanie narastania długu. Od dnia ogłoszenia upadłości nie są naliczane odsetki. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być również tańszym sposobem egzekucji uniwersalnej, gdyż syndyk nie pobiera opłaty za wyegzekwowanie zobowiązania.

Z punktu widzenia praktyka, nie widzę minusów ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Do naszej kancelarii zgłaszają się również byli przedsiębiorcami a ich długi powstały właśnie w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Wobec narastających problemów ze spłatą zobowiązań coraz więcej osób decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

O tym, jak ogłosić upadłość konsumencką można przeczytać tutaj

Z artykułu tego można dowiedzieć się co powinien zawierać wniosek dłużnika o upadłość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *