Skip to main content

Dzień układowy

W postępowaniu o zatwierdzenie układu wyznaczenie dnia układowego jest bardzo istotny. O dniu
układowym pisaliśmy już tutaj. W niniejszym wpisie, rozwiniemy temat dnia układowego oraz
podpowiemy jak go właściwe wyznaczyć.

Dzień układowy co to:

Dzień układowy to data, który dzieli wierzytelności na te powstałe przed tą datą i one są objęte
układem oraz na te które powstały w dniu układowym i po tym dniu. Te ostatnie nie są objęte
restrukturyzacją, muszą być regulowane na bieżąco. Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Jak napisać wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Postępowanie sanacyjne przeznaczone jest dla dłużników zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych. Istotne jest również, aby dłużnik wykazał swoją zdolność do zaspokojenia bieżących kosztów i zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania sanacyjnego.

Wszczęcie postępowania sanacyjnego wymaga złożenia wniosku o jego otwarcie. Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Nie mniej przed jego wypełnieniem zachęcamy do lektury niniejszego tekstu. Czytaj więcej

Postępowanie sanacyjne a postępowanie egzekucyjne

Postępowanie sanacyjne a postępowanie egzekucyjne

Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Postępowanie sanacyjne jako jedno z postępowania restrukturyzacyjnego ma być „antidotum” na problemy finansowe firmy. Oczywiste jest więc, że wobec takich firm będą toczyły się już postępowania sądowe, egzekucyjne. Trzeba jednak pamiętać, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym, stopień ochrony dłużnika przed wierzycielami jest różny w zależności od rodzaju postępowania. Dla wyjaśnienia, nie chodzi o uniknięcie spłaty zobowiązania ale o zapewnienie dłużnikowi spokoju w okresie przed restrukturyzacją właściwą. W niniejszym opracowaniu zajmę się „ochroną dłużnika przed wierzycielami” w postępowaniu sanacyjnym.

Czytaj więcej