Skip to main content
zarząd majątkiem dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zarząd majątkiem dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Postępowanie restrukturyzacyjne wywołuje zawsze skutki wobec majątku dłużnika. Co do zasady: im większa ochrona przed wierzycielami, tym mniejszy zakres zarządu własnego.

Zarząd własny w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Dla przypomnienia: jest to postępowanie w którym dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli bez udziału sądu. Tu dłużnik nie jest w żaden sposób ograniczony w zarządzie majątkiem, może podejmować decyzje przekraczające zarząd własny. Ale uwaga, wierzyciele w tym postępowaniu mogą prowadzić egzekucję, a nawet wszcząć postępowanie upadłościowe.

Zarząd własny w przyśpieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym

Dla przypomnienia: przyśpieszone postępowanie układowe polega na tym, że dłużnik zawiera układ po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. W postępowaniu układowym, dłużnik zawiera układ po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

W obu postępowaniach dłużnik musi uzyskać zgodę nadzorcy sądowego lub rady wierzycieli (o ile wymaga jej ustawa) na czynności przekraczające zarząd własny. W zamian, niedopuszczalna jest egzekucja wierzytelności objętych układem. Co do wierzytelności nieobjętych układem z mocy prawa, wierzyciele mogą prowadzić egzekucję ale tylko z zabezpieczenia rzeczowego. Nie zagłębiając się w przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, łączny czas zawieszenia nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Zarząd własny w postępowaniu sanacyjnym

Postępowanie sanacyjne: umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych  oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Tu zarząd własny majątkiem dłużnika jest najbardziej ograniczony. W zamian ochrona przed wierzycielami jest najszersza. W przypadku postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, ulęgają one zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.  Jednak, dłużnik pozbawiony jest zarządu własnego nawet w zakresie czynności zwykłego zarządu.  Tak jest co do zasady.

W drodze wyjątku od zasady, możliwe jest wykonywanie zarządu przez dłużnika lub jego reprezentantów. Poza tym udział osobisty dłużnika lub jego reprezentantów musi być uzasadniony skutecznym przeprowadzeniem postępowania sanacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *