Skip to main content
Uprawnienie syndyka do wytoczenia powództwa przeciw członkowi zarządu o naprawienie szkody

Uprawnienie syndyka do wytoczenia powództwa przeciw członkowi zarządu o naprawienie szkody

Rozstrzygnięcie omawianego orzeczenia Sądu Najwyższego, zapadło na kanwie sprawy, w której syndyk wytoczył powództwo członkowi zarządu o odszkodowanie ale na podstawie art. 293 § 1 k.s.h a nie na podstawie art. 415 k.c.  Dla wyjaśnienia. Oba przepisy rzeczywiście dotyczą dochodzenia odszkodowania, ale w przepisach tych mowa jest o różnych typach roszczeń odszkodowawczych. Czytaj więcej

Frankowicze w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Frankowicze w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Ostatnie dwa tygodnie upłynęły pod dyskusją nowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE wydanego w sprawie frankowiczów. Temat o tyle wzbudza emocje, ponieważ został on wydany w sprawie polskich frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank Polska (wyrok TSUE z dnia 03.10.2019 r., C-260/18) 1. W całej tej dyskusji, zapomniano jednak o kilku kwestiach, które dla tych już walczących z bankami i tych którzy dopiero zamierzają złożyć pozew przeciwko bankowi, mogą być istotne. Czytaj więcej