Skip to main content
Frankowicze w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Środki restrukturyzacyjne

Przedsiębiorcy w kryzysie

Celem każdego przedsiębiorstwa jest jego istnienie i przynoszenie zysków. Założenie jest takie, że
działające przedsiębiorstwo ma przynosić wymierne korzyści właścicielom. Ale to nie wszystko. Dobra
kondycja finansowa to korzyści dla całej gospodarki. Nie trzeba tłumaczyć, że przedsiębiorstwo
dobrze prosperujące, to stabilne zatrudnienie, zyski dla jego kontrahentów, innowacje w sektorze
gospodarczym, zwiększenie konkurencyjności a i sektor publiczny osiąga z takiego przedsiębiorstwa
dodatnie wyniki. Jednak taki stan rzeczy nie zmienia faktu, iż w funkcjonowaniu każdego
przedsiębiorstwa może wystąpić stan określany jako kryzys.
Nie trzeba tłumaczyć, że kryzys zagraża celom przedsiębiorstwa, jego istnieniu. Kryzys
przedsiębiorstwa może wywołać efekt domina i w konsekwencji może doprowadzić do kryzysu u
kontrahenta. Naszym celem nie jest jednak roztrząsać przyczyny kryzysu. Wystarczy wspomnieć o
wydarzeniach jakie miały miejsce na świecie i w Polsce w latach 2020 -2023 r. aby dostrzec, że
przyczyny kryzysy nie muszą być wynikiem, np. złego zarządzania. Naszym celem jest przedstawienie
środków restrukturyzacyjnych, które mogą być pomocne z wychodzenia z kryzysu.

Czytaj więcej