Skip to main content

Upadłość konsumencka

upadłość konsumencka kancelaria warszawaKancelaria świadczy wyspecjalizowaną praktykę w zakresie postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Przeprowadzamy analizę sytuacji prawno – finansowej osoby fizycznej, planującej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Analiza ta obejmuje:

  • ustalenie, czy występują przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
  • ustalenie konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenta na sytuację prawno – majątkową dłużnika i jego rodziny,
  • wykluczenie podstaw do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • ustalenie masy upadłości konsumenckiej,
  • ustalenie wstępnych kosztów postępowania upadłościowego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości  konsumenckiej, a także przewidziane ustawą prawo upadłościowe środki zaskarżenia na rozstrzygnięcia sprzeczne z interesem konsumenta. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można wypełnić samemu. Z uwagi na jego złożoność sugerujemy skorzystanie z pomocy specjalisty.

Doradztwo prawne i reprezentacja

Reprezentujemy naszych Klientów  zarówno w toku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jak i po jej ogłoszeniu kontrolując czynności syndyka.
Świadczymy pomoc prawną zarówno na rzecz dłużników jak i wierzycieli krajowych.

Proszę pamiętać, że nasza kancelaria jest zawsze gotowa do pomocy prawnej nawet w trudnych sprawach upadłości konsumenckiej. Można polegać na naszym doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ

NA CZYM POLEGA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA