Skip to main content

Odpowiedzialność osób prowadzących sprawy i reprezentujących osoby prawne

odpowiedzialność członów zarząduKancelaria świadczy pomoc prawną osobom, na których spoczywa ustawowe, umowne lub statutowe prawo do reprezentowania lub prowadzenia spraw osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

Osoby odpowiedzialne za zobowiązania

Odpowiedzialność dotyczy w szczególności: członków organów zarządzających osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną np. członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej – o ile powołano w niej zarząd, likwidatorów.

Zakres odpowiedzialności

Osoby takie ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania osób prawnych czy to z powodu bezskutecznej egzekucji czy też wobec nie złożenia w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Doradztwo prawne i reprezentacja

Naszym Klientom, którzy reprezentują, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami osoby  prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną doradzamy oraz reprezentujemy ich w sporach z wierzycielami.

Proszę pamiętać, że nasza kancelaria jest zawsze gotowa do pomocy prawnej nawet w trudnych sprawach w zakresie odpowiedzialności członków zarządu. Można polegać na naszym doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu.

 

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ