Skip to main content

Blog

Upadłość konsumencka zakończona sukcesem

Złożony przez naszą kancelarię wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec naszej Klientki będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zakończył się pozytywnie! Wniosek złożyliśmy w dniu 26 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Opolu V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa.

Każda sprawa ma indywidualny charakter i odmienne okoliczności. W tej konkretnej sprawie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, obejmował również zobowiązania naszej Klientki, które powstały w okresie i w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.  Jak już wskazaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu, upadłość konsumencka jej dedykowana (co do zasady) osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednak w tej sprawie Sąd nie miał żadnych zastrzeżeń do tego, że wniosek o ogłoszenie upadłości naszej Klientki jest jak najbardziej uzasadniony.

Właściwe uzasadnienie kluczem do sukcesu

Jednym z argumentów, które wpłynęły na decyzję Sądu było wykazanie, że do niewypłacalności naszej Klientki doprowadzili sami wierzyciele. We wniosku szczegółowo wyliczono ich działania przekładające się na znaczne zwiększenie wysokości zobowiązań.  Nie bez znaczenia było również (choć ta przesłanka z punktu widzenia rozpoznawanego wniosku była obojętna) wykazanie, że poszczególne zobowiązania uległy już przedawnieniu.  Szczegółowe uzasadnienie wniosku, wskazujące na sytuację rodzinną i finansową naszej Klientki, wykazanie, że wierzyciele nie ponieśli szkody pomimo niezłożenia Klientki wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy – wszystko to zaowocowało uwzględnieniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Nie ma sukcesu bez przygotowania

W toku postępowania doradzałam mojej Klientce i przygotowywałam ją do przesłuchania. Doradzam jej również w postępowaniu upadłościowym.

Upadłość konsumencka małżonków

Upadłość konsumencka małżonków

upadłość konsumencka małżonkówWpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na stosunki majątkowe małżeńskie to bardzo często poruszany temat na konsultacjach z naszymi klientami. Zasadą jest, że każdy z małżonków zachowa swój majątek nabyty przed zwarciem związku małżeńskiego. Majątek nabyty w trakcie trwania związku małżeńskiego, tylko wówczas ,  gdy przed zawarciem małżeństwa została zawarta umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową. W pozostałych sytuacjach sprawa już nie jest tak klarowana. W przypadku pytań i niejasności zapraszamy do kontaktu.

Czytaj więcej

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?

jak wypełnić wniosek o upadłość konsumenckąWniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które składa się na formularzu urzędowym. Jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2276). Elementy, które powinien zawierać określa natomiast ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 j.t. wraz z późn. zm). Zapraszamy do zapoznania się z treścią niniejszego artykułu, gdzie wyjaśnimy Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką.
Czytaj więcej

Na czym polega upadłość konsumencka

Na czym polega upadłość konsumencka

 

na czym polega upadłość konsumenckaUpadłość konsumencka nie jest nową instytucją prawa, gdyż została wprowadzona ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1572). Ustawodawca założył, że możliwość oddłużenia osób osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie dobrym rozwiązaniem. Trudno się nie zgodzić z tym założeniem, jednak nawet po kilku latach od wejścia w życie ustawy wiele osób nadal nie wie na czym polega upadłość konsumencka.

Czytaj więcej