Skip to main content

Reprezentacja w postępowaniach sądowych

reprezentacja w postępowaniach sądowych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentowania swoich Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Kogo reprezentujemy

Reprezentujemy osoby fizyczne, prawne, a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Często naszymi Klientami są osoby fizyczne w sporach z bankami, w tym również tzw. frankowicze, w postępowaniach z innymi instytucjami finansowymi.

Skuteczna reprezentacja

Z sukcesem reprezentowaliśmy wierzycieli i dłużników w postępowaniach o zapłatę, w postępowaniach egzekucyjnych.

Z sukcesem reprezentowaliśmy naszych Klientów i im doradzaliśmy w następujących postępowaniach sądowych:

  • o ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
  • o zabezpieczenie wierzytelność,
  • w postępowaniach odszkodowawczych przeciwko członkom zarządu.

Sukcesy doradcze

Z sukcesem doradzaliśmy dłużnikom w postępowaniach upadłościowych w tym również o zmianę układu.

Proszę pamiętać, że nasza kancelaria jest zawsze gotowa do pomocy prawnej nawet w trudnych sprawach upadłościowych. Można polegać na naszym doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu.


ZAMAWIAM KONSULTACJĘ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POSTĘPOWANIU SĄDOWYM