Skip to main content

Postępowanie egzekucyjne

postępowanie windykacyjne, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria prowadzi wyspecjalizowaną praktykę w zakresie postępowania egzekucyjnego w ramach której oferujemy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania: egzekucyjnego, zabezpieczającego, a także w toku sporów sądowych z powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

Etapy postępowania egzekucyjnego

Zasadniczo postępowanie egzekucyjne możemy podzielić na trzy podstawowe etapy.

  • Pierwszy etap stanowi postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że na tym etapie dłużnik otrzymuje informację na jakiej podstawie będzie poddawany egzekucji.
  • Drugi etap to już prowadzenie postępowania egzekucyjnego, czyli egzekucja z majątku dłużnika.
  • Trzecim etapem jest postępowanie podziałowe, gdzie następuje podział uzyskanej sumy z majątku dłużnika. Ma to swoje zastosowanie szczególnie tam, gdzie majątek dłużnika nie pozwalana pokrycie wszystkich zobowiązań dłużnika.

Wsparcie Radcy Prawnego

Naszym Klientom przeciwko którym prowadzone są postępowania egzekucyjne zapewniamy prawidłowy przebieg egzekucji, podejmujemy działania zmierzające do ochrony ich praw, w szczególności poprzez zaskarżanie bezprawnych czynności organów egzekucyjnych czy sporządzenie pism w zakresie nadzoru samorządowego nad komornikiem. Reprezentujemy dłużników w postępowaniach o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Doradztwo prawne i reprezentacja

Naszym Klientom, z wniosku których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne doradzamy w zakresie wyboru najskuteczniejszego sposobu egzekucji. Nadzorujemy skuteczność i szybkość odzyskiwania należności lub jej zabezpieczenia. Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach o uznanie za bezskuteczne w stosunku do nich czynności prawnych dłużników dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Monitorowanie należności

Biorąc pod uwagę poziom złożoności postępowań egzekucyjnych ułatwiamy klientom weryfikację wpłat od dłużników. Kancelaria prowadzi zarówno w procesie przed egzekucyjnym jak i w toku egzekucji monitoring terminowości regulowania należności.

Proszę pamiętać, że nasza kancelaria jest zawsze gotowa do pomocy prawnej nawet w trudnych sprawach egzekucyjnych. Można polegać na naszym doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu.

 

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM