Skip to main content

E-porady

Zasady korzystania:

Wyślij na adres: e.wroblewska@kancelariawroblewska.pl dokumenty niezbędne do przeprowadzenia analizy prawnej (skan).

W mail’u należy podać szczegółowe dane Usługodawcy:

  • imię, nazwisko / nazwę firmy,
  • adres zamieszkania/siedzibę,
  • NIP,
  • telefon kontaktowy,
  • adres mailowy).

W sytuacji gdy opis stanu faktycznego okaże się niewystarczający Usługodawca otrzyma prośbę o uzupełnienie informacji koniecznych do udzielenia porady prawnej.

Po otrzymaniu pełnej korespondencji Kancelaria prześle mailem w ciągu 24 godzin ofertę wykonania usługi zawierającą: cenę, proponowany termin i formę jej wykonania, sposób zapłaty wynagrodzenia;

Po akceptacji przez Usługodawcę oferty , usługa prawna zostanie wykonana w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu, w którym na rachunku bankowym Kancelarii została zaksięgowana wpłata wynagrodzenia;

Nie uiszczenie wynagrodzenia wskazanego w ofercie we wskazanym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia oferty Kancelarii;

W terminie 7 dni od daty wpływu wynagrodzenia Kancelaria wystawi i prześle Usługodawcy fakturę VAT obejmującą wpłaconą kwotę.