Skip to main content

Postępowanie sanacyjne a postępowanie egzekucyjne

Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Postępowanie sanacyjne jako jedno z postępowania restrukturyzacyjnego ma być „antidotum” na problemy finansowe firmy. Oczywiste jest więc, że wobec takich firm będą toczyły się już postępowania sądowe, egzekucyjne. Trzeba jednak pamiętać, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym, stopień ochrony dłużnika przed wierzycielami jest różny w zależności od rodzaju postępowania. Dla wyjaśnienia, nie chodzi o uniknięcie spłaty zobowiązania ale o zapewnienie dłużnikowi spokoju w okresie przed restrukturyzacją właściwą. W niniejszym opracowaniu zajmę się „ochroną dłużnika przed wierzycielami” w postępowaniu sanacyjnym.

Czytaj więcej